Projektmanagementseminar Tempus IV - Beispiele guter Praxis in internationalen Kapazit├Ątsaufbauprojekten, Jule 9th- 10th, 2014, Bonn/Germany